Γεγονότα

Κάθε μέρα από 11h30 προς την 00h00

MENU A 35 € POUR GROUPE (minimum 10 personnes)

Τιμή : €35.00

Κάθε μέρα από 11h30 προς την 00h00

MENU A 45 € POUR GROUPE (minimum 10 personnes)

Τιμή : €45.00

Χάρτης και Επικοινωνία


4 rue de la plaine 91100 Villabé 07 72 28 74 28